กรุณาเลือกหัวข้อในการแก้ไขประวัติ
   
1. เงื่อนไขการสมัครงาน
2. แบบฟอร์มสมัครงาน
3. ประวัติส่วนตัว
4. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 
5. ประวัติการศึกษา
6. การฝึกงาน ฝึกอบรม
7. ความสามารถ ผลงาน
8. Attach Resume
9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ / Contract Information
ที่อยู่ปัจจุบัน / Present Address
โทรศัพท์บ้าน/Home tel.
โทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone No
Email
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/Address by house registration
โทรศัพท์บ้าน/Home tel.
โทรศัพท์มือถือ/Mobile Phone No
ประวัติครอบครัว / Family Data
บิดา / Father 
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
มารดา / Mother
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
คู่สมรส / Spouse
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
พี่ - น้อง     จำนวน คน  ผู้สมัครเป็นคนที่
คนที่่ 1
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
คนที่่ 2
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
คนที่่ 3
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
คนที่่ 4
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
คนที่่ 5
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
จำนวนบุตร     จำนวน คน  ชาย Male   คน prs. หญิง Female คน prs.
บุตรคนที่่ 1
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
บุตรคนที่่ 2
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
บุตรคนที่่ 3
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
บุตรคนที่่ 4
ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี)  
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่
 
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งที่ / Contact person in case of emergency
ชื่อ - นามสกุล  
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
 

  *กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120