กรุณาเลือกหัวข้อในการแก้ไขประวัติ
   
1. เงื่อนไขการสมัครงาน
2. แบบฟอร์มสมัครงาน
3. ประวัติส่วนตัว
4. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 
5. ประวัติการศึกษา
6. การฝึกงาน ฝึกอบรม
7. ความสามารถ ผลงาน
8. Attach Resume
9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 
ประวัติส่วนตัว / Personal Data
เพศ/Sex       ชาย/Male   หญิง/Female     *
อายุ /Age ปี/year*
น้ำหนัก/Weight        กิโลกรัม / kg  *
ส่วนสูง/Height เซนติเมตร / cm*
สีตา / Color of Eyes *
ตำหนิ / Scar/Mark *
สัญชาติ     *
ศาสนา/Religion *
เชื้อชาติ/Nationality *
วัน/เดือน/ปีเกิด / birthday    *
สถานที่เกิด / Place of birth *

เลขที่บัตรประชาชน/Identification No .   *

วันที่ออกบัตร/Issued date *
วันที่หมดอายุ/Expiry date *
สถานภาพสมรส/Marital Status *
ขณะนี้ข้าพเจ้า/Now I am *
การรับราชการทหาร/Military Service*
ได้รับยกเว้น(โปรดให้เหตุผล)
     If you are exempted, please specify
ปลดเป็นกองหนุน/In reserve status
กำหนดการเกณฑ์ทหาร ปี/Year
     If no, please specify the expected date.
 

  *กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120