กรุณาเลือกหัวข้อในการแก้ไขประวัติ
   
1. เงื่อนไขการสมัครงาน
2. แบบฟอร์มสมัครงาน
3. ประวัติส่วนตัว
4. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 
5. ประวัติการศึกษา
6. การฝึกงาน ฝึกอบรม
7. ความสามารถ ผลงาน
8. Attach Resume
9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 
เงื่อนไขการสมัครงาน
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อความรายละเอียดต่าง ๆ ที่กรอกไว้ในใบสมัครงานนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการหากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อความ

ข้างต้นเป็นความเท็จ หรือการบิดเบือนข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทพิจารณาโทษตามกระบวนการของบริษัทฯหรือให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโดยจะ

ไม่เรียกร้องค่าชดเชย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ/


I certify that the detail statements made by me on this form are true, complete, and made in good faith. I understand that any false statements

made herein could void my consideration for employment, or could result in disciplinary action upto, and including termination.

หมายเหตุ เพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลและทำงานได้สมบูรณ์ที่สุด ระบบสมัครงานนี้ รองรับการทำงานบน Internet Explorer เท่านั้นค่ะ


  *กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120