:: ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร :: Trainer Soft Skill / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงาน

 สมัครงานตำแหน่งนี้
  

ลักษณะงานทั่วไป:

จัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการอย่างดีเยี่ยม

 

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.จัดการเรียนรู้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในด้านข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการของธนาคาร เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

2.พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหารวมถึงสื่อการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3.สร้างบรรยากาศและดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4.จัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานหลังการเรียนรู้ และทำการวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาพนักงานต่อไป 

5.สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

1.มีความสามารถในการนำเสนอเป็นอย่างดี 

2.มีความรับผิดชอบสูง รักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติในเชิงบวก (Positive Thinking) 

3.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และตามเวลาที่กำหนด 

4.มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และจัดการข้อร้องเรียนได้เป็นอย่างดี 

5.มีทักษะในการสอนงาน การให้คำแนะนำ 

6.มีทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว และสร้างแรงจูงใจ

7.มีประสบการณ์ด้านการสอน Soft Skill 

 

   วันที่ประกาศ :: [ 2017-06-23 16:12:15]  
สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนในได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก |  สมัครงาน |  ตำแหน่งที่รับสมัคร |  ข่าวเเละกิจกรรม |  เกี่ยวกับเรา

         แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ 2016 บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด , นนทบุรี 11120